Category Archives: Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Penghuraian tugas PPTM

SKIM PERKHIDMATAN

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (PPTM)

PERINGKAT ORGANISASI

Pelbagai Jabatan/ Agensi Kerajaan

RINGKASAN TUGAS

Bertanggungjawab dalam membangun program baru untuk sesuatu sistem gunaan komputer, mengembangkan sistem komputer yang sedia ada bagi memenuhi keperluan semasa, menyelenggara sistem dan memberi latihan serta bantuan teknikal kepada pihak pengguna.

SKOP FUNGSI BIDANG TUGAS

Bidang tugas Penolong Pegawai Teknologi Maklumat secara umumnya adalah seperti berikut:

a. membangun aturcara baru dan menyelenggara aturcara sedia ada untuk sesuatu aplikasi sistem maklumat dan memberikan latihan serta bantuan teknikal kepada pihak pengguna;

Continue reading

Advertisements